2010-03-03 08:54

Påminnelse: Inbjudan till presskonferens - SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2009

-         Hur utvecklade sig hushållens förmögenhet under 2009?

-         Fortsatte lånen att öka under årets sista kvartal?

-         Hur påverkade börsen och räntan hushållen?

 

SEB:s Sparbarometer visar hur de svenska hushållens sparande och balansräkning utvecklats under det fjärde kvartalet 2009 och samlat under hela året. Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.

 

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström presenterar Sparbarometern och svarar på frågor.

 

Tid: Onsdagen den 3:e mars kl. 11.30 - 12.30

Plats: Sergels torg 2, Stockholm

Välkomna!

Gunilla Nyström

 

För mer information kontakta:

Eva Odefalk, Press & PR, tel. 08-763 88 04