2010-06-21 07:30

Överenskommelse om SEB:s utbud i Frankrike

SEB har ingått en överenskommelse att avyttra sin verksamhet i Frankrike till Société Générale. I överföringen ingår lokalt anställda. SEB kommer genom avyttringen att kunna betjäna sina kunder i Frankrike med ett breddat tjänste- och produktutbud, byggt på Société Générale:s och SEB:s totala utbud

Transaktionen beräknas avslutas under det fjärde kvartalet 2010 och beräknas inte ha någon materiell påverkan på SEB:s operativa resultat.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 285 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 382 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se