2010-10-11 10:00

Över hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser

Drygt hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser och endast 14 procent av hushållen tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som stiger för fjärde månaden i följd.
Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,3 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan fortsätter att falla.

Av tillfrågade hushåll svarar 54 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 49 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser sjunker till 14 procent från förra månadens nivå, 18 procent,

Andelen som tror på stillastående priser är 26 procent, jämfört med 24 procent i september.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i oktobermätningen på 40, en uppgång med nio enheter sedan förra månaden.

-         Trots att bolånetaket nu införts stiger Boprisindikatorn kraftigt. Svensk ekonomi går starkt och ränteutvecklingen kan komma att blir något mildare än tidigare förväntat. Dessa faktorer räknar hushållen uppenbarligen med ska väga över och bidra till fortsatt stigande bostadspriser, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på cirka 1,3 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,26 procent, att jämföra med 1,19 procent förra månaden.

-         Hushållen fortsätter att ligga närmare en procentenhet lägre än Riksbanken i sina ränteförväntningar, säger Gunilla Nyström.

Betydligt färre hushåll planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med 11 procent i september, 14 procent i augusti och 17 procent i juli.

-         Att allt färre hushåll tänker binda räntan visar att hushållen inte är särskilt oroliga för att räntorna ska stiga kraftigt framöver.
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1002 intervjuer, genomfördes under perioden den 29 september till den 6 oktober 2010.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mars-10 april-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10
42 41 36 37 40 29 35 41 27 28 30 31

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen och SEB Newsroom.

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-7621534
gunilla.nystrom@seb.se

Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-5237721
eva.odefalk@seb.se