2010-10-11 13:00

Omräknade finansiella effekter i samband med försäljningen av den tyska kontorsrörelsen

Efter vårt tillkännagivande den 12 juli 2010 av omstruktureringen av SEB:s tyska verksamhet, publicerar vi i dag reviderade historiska siffror fördelade enligt pågående och avvecklade verksamheter. Vissa mindre ändringar har gjorts jämfört med de proforma uppgifter som lämnades i samband med kvartalsrapporten för årets andra kvartal.
 
Den bifogade presentationen beskriver de omräknade siffrorna och omfattar koncernen, divisionerna stora företag och institutioner samt kontorsrörelsen, såväl som den geografiska dimensionen för helåret 2009. Presentationen innehåller också kvartalssiffror från första kvartalet 2008 till andra kvartalet 2010, samt nyckeltal såsom volymer, kostnads- och intäktsrelation och avkastning på eget kapital för andra kvartalet 2010 och helåret 2009.

 

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations,
08-763 85 01, 070-763 85 01
Presskontakt
Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.