2010-02-22 09:00

Investeringar i Världsbankens gröna obligationer nu över 1 miljard dollar

Den senaste emissionen av Världsbankens gröna obligation har ökat det totala investerade beloppet i denna typ av finansiering till över 1 miljard dollar, vilket speglar fortsatt starkt intresse från investerare i en unik investeringsmöjlighet. Den gröna obligationen stödjer projekt i tredje världen och uppfyller specifika kriterier för koldioxidsnål utveckling. Obligationen ger institutionella investerare möjlighet att stödja lösningar mot klimatförändringar i fattiga länder inom deras mandat att placera i lågriskobligationer

- Investeringen i Världsbankens topprankade gröna obligationer är ett bra sätt att främja smart och ren ekonomisk utveckling i världens framväxande ekonomier, samtidigt som den levererar pålitlig avkastning till New York State Common Retirement Fund och dess mer än en miljon medlemmar. Att investera i dessa obligationer hjälper New York att stötta de gemensamma ansträngningarna att hindra skadliga klimatförändringar och samtidigt leverera solid avkastning, säger Thomas P. DiNapoli, New York State Comptroller.

Den nya emissionen, denominerad i svenska kronor, lockade investerare som WWF-Sverige, Svenska Kyrkan, privata europeiska banker och livförsäkringsbolag, liksom AP2 och AP3. Den första emissionen av Världsbankens gröna obligationer, också den i svenska kronor, gjordes i november 2008. Sedan dess har ytterligare obligationer utfärdats i USD och andra valutor för investerare i USA, Europa och Japan.

- De belopp som omfattas av förhandlingarna om offentlig klimatfinansiering är mycket små jämfört med de behov som finns i tillväxtmarknaderna. Därför måste privata kapitalflöden spela huvudrollen. Men för att detta skall ske måste investeringarna vara lönsamma. Världsbankens gröna obligation ger också en god investering och säker avkastning - och ger samtidigt investeraren möjlighet att bidra till kampen mot klimatförändringarna, säger Klas Eklund, seniorekonom, SEB.

- Klimatåtgärder i utvecklingsländer - närmare bestämt, begränsnings- och anpassningsinititativ - kommer att kräva betydande finansiering genom det internationella samfundet, både från offentliga och privata källor. Vi är glada att se fortsatt investerarstöd för det Världsbankens genomför tillsammans med våra partners. Det är en indikation på att investerarna helt förstår det ofrånkomliga sambandet mellan utveckling och klimatförändringar. Genom att hjälpa en hjälper vi helt klart andra, säger Warren Evans, chef för Miljöförvaltningen vid Världsbanken.

Världsbankens gröna obligation stödjer projekt finansierade av Världsbanken och syftar till att motverka orsakerna till, och konsekvenserna av, klimatförändringar i utvecklingsländer. De typer av projekt som kan stödjas av Världsbankens gröna obligation omfattar alternativa energianläggningar, finansiering av ny teknik som minskar utsläppen av växthusgaser, återplantering, vattenfördelning och översvämningsskydd.


Sammanfattning:

Emittent: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Betyg: Aaa/AAA
Belopp: SEK 500,000,000
Settlement dag: 22 februari, 2010
Förfallodag: 15 december, 2017
Emissionskurs och Inlösen: 100%
Kupong: 3,25% årligen
Valör: SEK 50.000,00
Clearingsystem: Euroclear, Clearstream
Enda lead manager: SEB

För mer information om SEB:s åtagande att minska klimatförändringar och Världsbankens gröna obligation emitterad av SEB, vänligen besök: www.sebgroup.com.
Världsbanken är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s Ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. www.worldbank.org/debtsecurities.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

SEB
Christopher Flensborg, Coordinator, Capital Markets, SEB, 08 5062 31 38, christopher.flensborg@seb.se
Klas Eklund, Senior Economist, miljöfrågor, SEB, 070 763 80 88, klas.eklund@seb.se
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, SEB, 08 763 9916, 070 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se

Världsbanken
Jeff Brez, Communications, Sustainable Development, +1 202 458 7628, jbrez@worldbank.org