2010-03-04 09:39

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar rapporten Investment Outlook, marknadssyn och portföljteori:


På jakt efter det bästa

 

Marknaderna befinner sig i vänteläge, selektivitet lönar sig och eftertänksamhet blir en dygd. Vägen mot bättre tider kantas av utmaningar, såsom usla statsfinanser och oro för åtstramningar. I placeringarna går vi från beta till alfa, och söker kvalitet.

 

Att solen lyser över marknaderna längre fram är troligt. Men vad talar egentligen för det? Vilka sektorer och regioner är lockande för aktieplaceringar? Har företagsobligationer fortfarande en fördel?  Hur hett är hedgefonder och Private Equity, och har det kanske blivit dags för fastigheter? Lockar råvaror och valutor alltjämt?

 

Den här gången handlar våra fördjupningar om hur resvägen för marknaderna ser ut under återstoden av det här året och in under 2011, samt om uthålligheten för Kinas tillväxt i skenet av penningpolitiska åtstramningar och inflationsrisker.

 

Hans Peterson - chef för Investment Strategy - och Lars Gunnar Aspman - ansvarig för makrostrategi - ger bland annat svar på ovanstående frågor.

 

Tid: Tisdagen den 9 mars 2010 kl. 10.00-12.00

Publicering av Investment Outlook kl. 10.00

Plats: Rum S1, Sveavägen 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 53 19 så snart som möjligt.  


Välkommen!

Hans Peterson, telefon 08- 763 6921, mobil 070-763 6921

Lars Gunnar Aspman, telefon 08-763 6975, mobil 070-603 9818


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.