2010-09-08 11:19

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar rapporten Investment Outlook, marknadssyn och portföljteori:
Investeringar när finansmiljön skiftar färg

Nedväxlad tillväxt i industriländerna har skapat osäkerhet i marknaderna. Finansmiljön är nu därför delvis ansträngd, snabbt skiftande och präglas av både fundamentala möjligheter och bubblor. Det som var är inte längre. I egenskap av investerare är vårt uppdrag att navigera rätt även i en sådan miljö.

Investment Outlooks septembernummer tar upp var avkastning ska sökas i rådande finansmiljö. Den så omtalade dubbeldippen med fokus på USA behandlas också. Vad menas egentligen med en ekonomisk dubbeldipp, och är en sådan sannolik? Mikrobilden har överraskat positivt med bättre kvartalsrapporter än väntat, och på flera håll är företagens kassor välfyllda. Hur kan det då komma sig att många företagsanalytiker fått anledning att se mer ljust på framtiden än många makroanalytiker gör? Är företagsobligationer alltjämt attraktiva för investerare? Har fastighetsmarknaden börjat ta fart? Vad händer med råvarupriserna?

Hans Peterson - chef för Investment Strategy - och Lars Gunnar Aspman - ansvarig för makrostrategi - ger bland annat svar på ovanstående frågor.

Tid: Tisdagen den 14 september 2010 kl. 10.00-12.00

Publicering av Investment Outlook kl. 10.00

Plats: Rum S1, Sveavägen 8, Stockholm

För mer information kontakta
Hans Peterson, telefon 08-763 6921, mobil 070-763 6921

Lars Gunnar Aspman, telefon 08-763 6975, mobil 070-603 9818

Press kontakt
Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 53 19 så snart som möjligt.

 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden och Tyskland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.