2010-11-18 07:00

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Vinglig väg väntar världen

Global återhämtning fortsätter men på skakiga ben. Statsskuldspöket lever och eurons fundament påvisar sprickor. Extremt låga räntor underlättar den tidskrävande skuldsaneringen och läkeprocesserna för den reala och finansiella ekonomin. Tillväxt och arbetslöshet är ojämnt fördelad. Rädslan för nya bakslag samt politiska låsningar har fått bland annat USA och Japan att lägga exitpolitiken på hyllan och starta sedelpressarna. Det uppstår finansiella och politiska spänningar när länder - utifrån olika ekonomiska utgångslägen - väljer avvägning mellan penning- finans- och strukturpolitik.

Kan världen verkligen enas om en hållbar väg framåt? Är inflationen på väg att väckas till liv? Irlandskrisen - vad väntar runt nästa hörn?

Sveriges återhämtning imponerar och drar till sig omvärldens blickar. Men Sverige påverkas också av att andra länders politik sätter gränser, bland annat för Riksbankens agerande.

Hur kommer regering och Riksbank att agera för att nå optimal mix i den ekonomiska politiken i rådande komplexa omvärldsmiljö? Hur starkt är Sveriges ekonomiska immunförsvar och när går regeringen över i en mer offensiv finanspolitik. När bromsar hushållens lånekarusell? 

Frågorna är många och spännande. SEB:s Nordic Outlook ger svaren. Rapporten presenteras av SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist samt Håkan Frisén, chef för Ekonomisk Analys.

Tid: Onsdagen den 24 november 2010
  Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
  Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm


Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.