2010-06-16 08:23

Inbjudan till presskonferens - SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2010

  • Hur utvecklade sig hushållens förmögenhet under det första kvartalet?
  • Hur mycket ökade lånen?
  • Hur påverkades hushållen av utvecklingen för börs och ränta?

 

SEB:s Sparbarometer visar hur de svenska hushållens sparande och balansräkning utvecklats under det första kvartalet 2010.  Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström presenterar Sparbarometern och svarar på frågor.

Tid: Måndagen den 21 juni kl. 11.30 - 12.30
Plats: Sergels torg 2, Stockholm

Välkomna!

För mer information kontakta:
Eva Odefalk, pressansvarig Svensk Kontorsrörelse, SEB: tel. 08-763 88 04, 073-523 77 21