2010-02-10 15:34

Inbjudan till Presskonferens - SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Saneringsarbete & centralbankspolitik - vart går ekonomin?

Världen rör sig genom en skog av både positiva och negativa frågetecken. Det finns momentum för tillväxt. Företagens och hushållens förväntningar är höga. Under ytan finns fortfarande en osäkerhet om återhämtningens kraft och uthållighet bortom krispolitik och lagereffekter. Samtidigt är de politiska utmaningarna för 2010 utmanande.  

 

Kommer förändringarna i globalt riskbeteende, G20-gruppens ökande betydelse samt exitpolitikens genomförande att hjälpa eller stjälpa återhämtningen? Finns den politiska kraften i Europa och USA att parallellt hantera jobbkris, sanering av statsfinanser och internationellt samarbete? Hur stor är risken för en Kinabubbla och vart går yuanen och dollarn? Kan små steg mot kreditreglering skapa en miljö för fortsatt lågräntepolitik?

 

Hur stort budgetutrymme skapas för den svenska regeringen och oppositionen att spela med under valkampen 2010? Vilka blir prioriteringarna och effekterna på den svenska ekonomin, riksbanksräntan och kronan?

 

Många spännande och avgörande frågor söker svar.

 

Tid:      Tisdagen den 16 februari 2010

Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00                    

Pressträffen startar kl. 10.05  

Plats:   Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

 

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

 

Välkomna!

 

Robert Bergqvist, chefekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404

Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.