2010-05-14 09:18

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS: Investeringar i en skuldsatt värld

SEB presenterar rapporten Investment Outlook, marknadssyn och portföljteori

Statsskuldsproblemen med Grekland i fokus har under den senaste tiden överskuggat ett delvis förbättrat marknadsklimat och många positiva konjunktursignaler. Det extraordinära lånepaketet på 750 miljarder euro har avvärjt en likviditetskris i Europa, men industriländernas skuldproblem kommer att påverka ekonomier och finansmarknader under lång tid. Men frågan är hur länge? När kan solen börja gå upp över statsskuldsbergen? Och vilka regioner kommer att påverkas mest?

Vårnumret av Investment Outlook handlar av uppenbara skäl mycket om konsekvenserna av den statsfinansiella skuldbördan, och om att dessa skuldproblem har förändrat förutsättningarna för vad som är låg och hög risk. Traditionella sanningar måste därför ifrågasättas, och synen på risk omprövas.

Hur definierar vi idag hög respektive låg risk? Kan en del företagsobligationer vara attraktivare än en del statsobligationer utifrån risksynpunkt? Kan en placering i Private Equity ha mindre risk än en bred global aktiefond? Är det kanske dags att måla om placeringskartan? 

Hans Peterson - chef för Investment Strategy - och Lars Gunnar Aspman - ansvarig för makrostrategi - ger bland annat svar på ovanstående frågor.

Tid: Tisdagen den 18 maj 2010 kl. 10.00-12.00
Publicering av Investment Outlook kl. 10.00
Plats: Rum S1, Sveavägen 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 53 19 så snart som möjligt. 

Välkommen!

Hans Peterson, telefon 08- 763 6921, mobil 070-763 6921
Lars Gunnar Aspman, telefon 08-763 6975, mobil 070-603 9818

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 285 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 382 miljarder kronor. Koncernen har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.