2010-11-25 11:54

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar rapporten Investment Outlook december 2010.

Takten trappas upp

Tecken på en uppväxlad tillväxttakt går att skönja, trots en kluven makrobild präglad av statsskuldproblem i Sydeuropa och Irland samt spänningar på valutamarknaden. Sammantaget har dock den globala ekonomin förutsättningar att växa lite snabbare 2011-2012 än vad som låg i prognoskorten i slutet av sommaren.

  • Risken för en dubbeldipp-recession kan i princip avskrivas.
  • Värderingarna av flertalet tillgångsslag är rimliga.
  • Sammantaget ger det ett gynnsamt klimat för de flesta riskinvesteringar.

Huvudtema i det här numret av Investment Outlook behandlar de olika konjunktur- och marknadsfaserna efter att risktillgångar vänt upp våren 2009. Vi är nu på väg in i en tredje fas, där den ekonomiska aktiviteten trappas upp på flera fronter. Tillväxtregionerna har klarat finanskrisens prövningar med bravur och kapitalinflödena till dessa regioner är idag omfattande.
Vad innebär dagens trender för framtiden?

  • Vad händer på aktiemarknaderna om konjunkturen fortsätter att utvecklas väl, och vinsttillväxten liksom värderingarna förblir på normala nivåer?
  • Vad sker med statsobligationer, som länge varit en naturlig riskbuffert i många portföljstrategier om räntorna börjar stiga, vilka effekter skulle det få på portföljförvaltning?
  • Vad händer med börsen i ett stabilt finansklimat?

Som i tidigare nummer ser vi närmare på de olika tillgångsslagen som råvaror, fastigheter, private equity, aktier, räntor, hedgefonder och valutor ur ett investeringsperspektiv.

Tid:Tisdagen den 30 november 2010, klockan 10.00
  
Plats:Sveavägen 8, Stockholm


Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se , 076-396 5319 så snart som möjligt.

Välkommen!

För mer information kontakta
Hans Peterson, chef Investment Strategy, telefon
08- 763 6921, mobil 070-763 6921

Lars Gunnar Aspman, ansvarig Makrostrategi, telefon 08-763 6975, mobil 070-603 9818
Press kontakt
Claes Eliasson,  Press & PR
076-396 5319, claes.eliasson@seb.se

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.