2010-04-13 17:09

Inbjudan - SEB:s resultat för första kvartalet 2010

Onsdagen den 28 april, klockan 07:30 offentliggörs SEB:s resultat för första kvartalet. I tillägg finns presentationsmaterial och ytterligare information i form av "Facts & Figures" tillgängliga på www.sebgroup.com/ir

Onsdagen den 28 april

Presskonferens
Tid: 10:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.se/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens
Tid: 15:00
Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av en frågestund.

För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, ange konferens id: 862973, minst 10 minuter innan konferensen börjar.

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Torsdag den 29 april

Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 16:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX

SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.

Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep via e-mail  else-marie.nerep@seb.se eller telefon 08-763 82 89, så snart som möjligt.

 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.


_____________________________________________
 För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 8501
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77, 070-550 3500