2010-06-30 10:11

Inbjudan - SEB:s resultat för andra kvartalet 2010

Tisdagen den 13 juli, klockan 11:30 offentliggörs SEB:s resultat för andra kvartalet . I tillägg finns presentationsmaterial och ytterligare information i form av "Facts & Figures" tillgängliga på www.sebgroup.com/ir

Tisdagen den 13 juli

Presskonferens
Tid: 13:00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens
Tid: 15:00
Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av en frågestund.

För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, ange konferens id: 869322, minst 10 minuter innan konferensen börjar.

Obs! Du kan nu registrera dig i förväg till telefonkonferensen och därmed undvika köbildning vid uppringningstillfället. Kopiera in följande länk i din browser: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=395190&Conf=173475  

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Onsdagen den 14 juli

Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 08:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX

SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.

Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep via e-mail  else-marie.nerep@seb.se eller telefon 08-763 82 89, så snart som möjligt.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 285 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 382 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 070-550 35 00