2010-01-25 16:22

Inbjudan - SEB:s årsbokslut 2009

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Stockholm den 25 januari 2010Onsdagen den 10 februari, klockan 07:30 offentliggörs SEB:s årsbokslut 2009. I tillägg finns presentationsmaterial och ytterligare information i form av "Facts & Figures" tillgängliga på www.sebgroup.com/ir


Onsdagen den 10 februari


Presskonferens

Tid: 10:15

Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

 

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

 

Telefonkonferens

Tid: 15:00

Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av en frågestund.


För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, ange konferens id: 856098, minst 10 minuter innan konferensen börjar.


Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Torsdag den 11 februari


Presentation för analytiker och investerare i London

Tid: 08:00 (lokal tid)

Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX


SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.


Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep via e-mailelse-marie.nerep@seb.se eller telefon 08-763 8289, så snart som möjligt.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.


_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations,  08-763 85 01, 070-763 8501

Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 8577, 070-550 3500