2010-08-09 10:00

Hushållen ser fortsatt ljust på bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator stiger

Cirka hälften av de svenska hushållen tror att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året, men andelen som tror på stillastående priser ökar. Allt färre hushåll tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för augusti.

 

Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,13 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan faller tillbaka sedan förra månaden.

 

Av tillfrågade hushåll svarar 48 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 49 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 18 procent, jämfört med 21 procent förra månaden.

 

Andelen som tror på stillastående priser är 27 procent, jämfört med 25 procent i juli.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i augustimätningen på 30, en uppgång med två enheter sedan förra månaden.

- Hushållen fortsätter att tro på stigande bostadspriser. Starkare konjunktur och ljusare utsikter för arbetsmarknaden väger uppenbarligen tyngre för hushållen än de högre räntor som väntar framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.


- Finansinspektionens besked om bolånetaket på 85 procent, som kommit sedan förra boprisindikatormätningen, verkar åtminstone hittills inte ha haft någon påverkan på hushållens förtroende för bostadsmarknaden.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på drygt en procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,13 procent, att jämföra med 0,94 procent förra månaden.

- Riksbankens räntehöjning i juli har fått hushållen att börja inse att räntan kommer att bli högre framöver. Men fortfarande ligger hushållens ränteförväntningar närmare en procentenhet lägre än Riksbankens egen prognos för reporäntan om ett år, säger Gunilla Nyström.


Färre hushåll planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 14 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är tre procentenheter färre än förra månaden, men fortfarande betydligt fler än snittnivån från tidigare mätningar.


Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1001 intervjuer, genomfördes under perioden den 28 juli till den 4 augusti 2010.

 

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

Aug-09 Sep-09 Okt-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mars-10 Apr-10 Maj-10 Jun-10 Jul-10
22 40 42 41 36 37 40 29 35 41 27 28

 

_______________________________________
För ytterligare information kontakta:

Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34

Eva Odefalk, pressansvarig, SEB: 08-763 88 04, 073-523 77 21