2010-04-12 10:00

Hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser - SEB:s Boprisindikator stiger

Marginellt fler hushåll tror på stigande bostadspriser och färre än tidigare tror på fallande priser det kommande året.  Det visar SEB:s Boprisindikator för april.

Hushållen tror att reporäntan ligger på strax över en procent om ett år och färre hushåll än tidigare planerar att binda räntan.

 

Av tillfrågade hushåll svarar 50 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 49 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 15 procent, jämfört med 20 procent förra månaden.

 

Andelen som tror på stillastående priser är 30 procent, jämfört med 27 procent i mars.

 

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i aprilmätningen på 35, en uppgång med 6 enheter sedan förra månaden.

 

-          Hushållen ser ljust på sin privatekonomi för närvarande och det ligger bakom att färre räknar med fallande bostadspriser. Förklaringarna är flera. Konjunkturen fortsätter att stärkas. Arbetslösheten blir inte lika illavarslande hög som tidigare befarat. Hushållen förväntar sig också låg ränta ett bra tag till och börsen har stigit rejält under mars, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på drygt 1,0 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,03 procent, att jämföra med 0,88 procent förra månaden.

 

-          Hushållen utgår ifrån att lågräntemiljön består ett bra tag till, säger Gunilla Nyström

 

Färre hushåll planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 10 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter färre än förra månaden.

 

 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 004 intervjuer, genomfördes under perioden den 31 mars till den 7 april 2010.

 

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

Apr-09 Maj-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Okt-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10
-7 13 18 19 22 40 42 41 36 37 40 29

 

 _______________________________________
För ytterligare information kontakta:

Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34

Eva Odefalk, pressansvarig Svensk Kontorsrörelse, SEB: 08-763 88 04, 073-523 77 21