2010-09-06 10:00

Fler hushåll tror på stigande bostadspriser

Cirka hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser och knappt vart femte hushåll tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för september.

 

Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,2 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan  faller tillbaka för andra månaden i följd.

 

Av tillfrågade hushåll svarar 49 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 48 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på förra månadens nivå,  18 procent.

 

Andelen som tror på stillastående priser är 24 procent, jämfört med 27 procent i augusti.

 

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i septembermätningen på 31, en uppgång med en enhet sedan förra månaden.

 

 

- Hushållen fortsätter att vara försiktigt optimistiska när det gäller prisutvecklingen på bostäder. Varken medvetenheten om att räntorna kommer att stiga eller att bolånetaket införs inom kort har hittills påverkat. Det är bra drag i svensk ekonomi och hushållen har en ljus syn på både sin och landets ekonomi framöver. Dessa faktorer väger uppenbarligen tyngre för hushållen, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.

 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på cirka 1,2 procent om  ett år

 

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,19 procent, att jämföra med 1,13 procent förra månaden. Observera att undersökningen genomfördes före Riksbankens räntebesked.

 

- Hushållen inser att reporäntan är på väg upp. Men de litar inte på att det kommer att gå så fort som Riksbanken spår, säger Gunilla Nyström.

 

Färre hushåll planerar att binda räntan

 

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med 14 procent förra månaden och 17 procent månaden dessförinnan. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1003 intervjuer, genomfördes under perioden den 25 augusti till den 1 september 2010.

 

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader: 

 

sept-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mars-10 april-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10
40 42 41 36 37 40 29 35 41 27 28 30


  
Rapporten finns att läsa i sin helhet på: seb.se och SEB Newsroom

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
Telefon 070-7621534
gunilla.nyström@seb.se
Press kontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
Telefon 073-5237721
eva.odefalk@seb.se