2010-03-24 10:00

Eastern European Outlook: Konjunkturvändning men svag inhemsk efterfrågan

Även Östeuropa, den region som drabbades värst av global kreditkris och recession, mycket till följd av hög andel utlandslån, påbörjar nu en gradvis konjunktur-uppgång. Hittills syns vändningen främst i ökad export och industriproduktion, som på flera håll varit starkare än i Västeuropa. Uppgången sker dock från en låg nivå efter tidigare års stora tapp. Det skriver SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook.

Det närmaste året fortsätter återhämtningen att drivas av ökad export.

- Östeuropas export framstår som konkurrenskraftig, trots Baltikums tidigare kostnadstryck och senaste årets valutaförstärkning i flera andra länder. Ryssland och Ukraina gynnas även av höga om än utplanande råvarupriser. Inhemsk efterfrågan i Östeuropa återhämtar sig dock långsamt; här finns flera bromskrafter som bland annat nödvändig finanspolitisk åtstramning, säger Mikael Johansson på SEB Ekonomisk Analys och chefredaktör för Eastern European Outlook.

Konsumtion och investeringar hämmas ännu ett tag av stigande arbetslöshet, svag löneutveckling, finanspolitisk åtstramning samt lågt kapacitetsutnyttjande. Kreditgivningen tinar sakta upp - i Polen syns nu de första positiva tecknen.

De sex länder som rapporten fokuserar på väntas inte under 2010-2011 återgå till tidigare (alltför) höga tillväxttal, utan når knappt tillbaka till trend. Polsk ekonomi, som är i bäst skick, når dock potentiell tillväxt 2011.

  • Ryssland vänder från djup recession till en tillväxt om 5 procent per år.

  • I Polen, enda EU-land på plus i fjol, stiger tillväxten till 3,5 respektive 4,5 procent.

  • Ukrainas tillväxt blir måttliga 3,5 respektive 4,5 procent, efter fjolårets ras på 15 procent.

  • Estlands BNP ökar med 2 respektive 5 procent, efter det 14-procentiga tappet 2009.

  • Litauen återfår, efter 15-procentig nedgång i fjol, en tillväxt på 1 respektive 4 procent.

  • Lettland släpar efter något och recessionen fortsätter i år med 2,8 procent. En återhämtning till plus 4 procent sker 2011. 


Det senaste årets återvunna förtroende på finansmarknaderna vilar på tämligen stabil grund.

- Flera av länderna i Östeuropa är på väg att få bukt med tidigare svåra obalanser och behovet av offentlig skuldanpassning är mindre än i många västländer. Politiska motsättningar om framför allt åtstramningspolitiken kan dock skapa viss marknadsoro, särskilt som flera länder håller, eller har hållit, val 2010-2011, säger Daniel Bergvall, SEB Ekonomisk Analys.

För Baltikum är huvudscenariot fortfarande att de fasta euro-kopplingarna håller. Estland väntas inför vårens utvärdering uppfylla alla Maastricht-villkor och sannolikheten är mycket hög för att Estland konverterar till euron i januari 2011.

Se filmen på SEB Newsroom där Mikael Johansson berättar om Eastern European Outlook: Konjunkturvändning men svag inhemsk efterfrågan.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på SEB Newsroom.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys: 08-763 80 93, 070-372 28 26.
Daniel Bergvall, SEB Ekonomisk Analys: 08-763 85 94, 073-523 52 87
Elisabeth Lennhede, Press & PR, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se