2010-08-30 14:30

Carsten Heinild till SEB Enskilda i Danmark

Som den ledande ledande företags- och investmentbanken i Norden investerar nu SEB ytterligare i sin danska verksamhet.

 

Carsten Heinild har rekryterats för att tillsammans med Arne Due-Hansen leda SEB Enskilda Corporate Finance i Danmark. Carsten Heinild har en lång och framgångsrik bakgrund inom investment banking från Alfred Berg och ABN AMRO. Han är idag chef för Royal Bank of Scotlands danska verksamhet.

 

Carsten Heinild kommer att börja på SEB under första kvartalet 2011. 

 

För mer information kontakta

John Abrahamson, Chef SEB Enskilda Corporate Finance

08-22 19 00

 
Press kontakt

Elisabeth Lennhede,  Press & PR

070-7639916

elisabeth.lennhede@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.