2009-10-05 09:30

Välfärdsbarometern 2009 : Välfärd i brytningstid

Den övergripande slutsatsen i rapporten är att vi befinner oss i en välfärdsekonomisk brytningstid - en tid när många svenskar upplever den egna ekonomin som god men samtidigt känner en ökad oro för de långsiktiga välfärdsfrågorna.
 
Välfärdsbarometern är ett led i SEB:s arbete för att följa och analysera välfärds­systemens utveckling. Arbetet leds av SEB:s välfärdsekonom Jens Magnusson. Rapporten redovisar undersökningar som baseras på 1000 telefonintervjuer med den svenska allmänheten.
 
Välfärdsbarometern 2009 finns bilagd denna information.
_____________________________________________
För ytterligare information, kontakta:
Jens Magnusson, välfärdsekonom, tel. 08-785 11 66, 070 210 22 67
 
Presskontakt: Gunilla Svensson, tel. 073-925 11 71