2009-12-03 15:34

Tredje gröna Världsbanksobligationen tar in 130 miljoner dollar från institutionella investerare

SEB var lead manager för transaktionen. De investerare som nu köpt obligationer är SEB Trygg Liv, Andra och Tredje AP-fonden, och USA:s näst största pensionsfond för lärare i Kalifornien (CalSTRS). FN-anställdas pensionsfond (UNJSPF), som deltog i utgivningen av Världsbankens gröna obligation förra året, investerade även i denna emission av gröna obligationer.
 
- För oss som långsiktig investerare är det viktigt att hitta ansvarsfulla investeringar som riktas mot de globala klimatutmaningarna. De gröna projekt som finansieras via Världsbankens gröna obligation är ett viktigt steg i rätt riktning", säger Christina Hillesöy, kommunikationschef och chef för ansvarsfulla investeringar, Tredje AP-fonden.
 
För drygt ett år sedan gav Världsbanken för första gången ut gröna klimatobligationer och då om 2 325 miljoner kronor. Detta var första gången Världsbanken erbjöd obligationer för att samla in pengar öronmärkta för ett specifikt Världsbanksprogram. Sedan dess har erbjudandet utökats två gånger med nya investerare. Världsbanken lanserade en andra grön obligation i april 2009, och då med delstaten Kaliforniens Treasurer som investerade 300 miljoner dollar.
 
Denna tredje utgivning ger ett totalt investerat belopp motsvarande drygt 800 miljoner dollar i Världsbankens gröna obligation.
 
- Klimatåtgärder i utvecklingsländer - närmare bestämt, begränsnings- och anpassningsinititativ - kommer att kräva betydande finansiering genom det internationella samfundet, både från offentliga och privata källor. Vi är glada att se fortsatt investerarstöd för det Världsbankens genomför tillsammans med våra partners. Det är en indikation på att investerarna helt förstår det ofrånkomliga sambandet mellan utveckling och klimatförändringar. Genom att hjälpa en hjälper vi helt klart andra, säger Warren Evans, chef för Miljöförvaltningen vid Världsbanken.
 
- De belopp som omfattas av förhandlingarna om offentlig klimatfinansiering är mycket små jämfört med de behov som finns i tillväxtmarknaderna. Därför måste privata kapitalflöden spela huvudrollen. Men för att detta skall ske måste investeringarna vara lönsamma. Världsbankens gröna obligation ger också en god investering och säker avkastning - och ger samtidigt investeraren möjlighet att bidra till kampen mot klimatförändringarna, säger Klas Eklund, seniorekonom, SEB.
 
 
Sammanfattning
Emittent: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Betyg: Aaa/AAA
Belopp: USD 130,000,000
Förfallodag: 4 december, 2013
Emissionskurs: 100.114%
Kupong: Årlig ränta om 2 %
Valör: USD 1.000
Clearingsystem: Euroclear, Clearstream, DTC, Luxemburg
Lead manager: SEB genom SEB Enskilda Inc N.Y.
Co-lead manager: Credit Suisse AG

För mer information om SEB:s åtagande att minska klimatförändringar och Världsbankens gröna obligation emitterad av SEB, vänligen besök: www.sebgroup.com.
 
Världsbanken är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s Ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. www.worldbank.org/debtsecurities.
 
 _____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
SEB
Christopher Flensborg, Coordinator, Capital Markets, SEB, 08 5062 31 38, christopher.flensborg@seb.se
Klas Eklund, seniorekonom, miljöfrågor, SEB, 070 763 80 88, klas.eklund@seb.se
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, SEB, 08 763 9916, 070 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se
 
Världsbanken
 Jeff Brez, Communications, Sustainable Development, +1 202 458 7628, jbrez@worldbank.org