2009-12-21 12:37

SEB:s Sparbarometer - hushållens förmögenhet fortsätter att repa sig

Hushållens förmögenhet ökade i värde med knappt tre procent under det tredje kvartalet 2009 och uppgick per den sista september till 6 263 miljarder kronor.

Hittills i år har värdet på hushållens förmögenhet återhämtat 659 miljarder kronor av förra årets värdenedgång. Skuldkvoten, dvs hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger kvar på 28 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

 

Värdet på hushållens samlade nettoförmögenhet steg med 174 miljarder kronor, eller knappt tre procent under andra kvartalet. Värdet av tillgångarna ökade med 222 miljarder kronor och skulderna ökade med 48 miljarder kronor.


Under de tre första kvartalen 2009 ökade nettoförmögenheten med sammanlagt 659 miljarder kronor. Det innebär att nästan sjuttio procent av förra årets tapp i förmögenheten nu har återhämtats. Under 2008 föll värdet på hushållens nettoförmögenhet med 976 miljarder kronor.


Värdet på hushållens förmögenhet toppade andra kvartalet 2007 på 6 903 miljarder kronor och bottnade fjärde kvartalet 2008 på 5 604 miljarder kronor. Av det totala tappet, från toppen till botten, på 1 299 miljarder kronor har hushållen nu hämtat tillbaka lite mer än hälften.


- Börsuppgången under kvartalet ligger bakom värdeökningen på hushållens förmögenhet. Men det är fortfarande en bra bit kvar innan hushållens balansräkning är tillbaka på toppnivån från sommaren 2007, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. 


Nysparandet för tredje kvartalet uppgick till 25 miljarder kronor. Nettoinflödet på bankkonto var 1 miljard kronor, i fonder 18 miljarder kronor och i försäkringar 9 miljarder kronor. Övriga sparformer minskade med cirka 3 miljarder.


Lånen fortsatte att öka under tredje kvartalet, med cirka 48 miljarder kronor. Det innebär att hushållen har ökat sina skulder med drygt 138 miljarder kronor sedan årsskiftet. Sett till den senaste tolvmånadersperioden har skuldökningstakten åter börjat öka till 7,8 procent jämfört med andra kvartalets 7,3 procent.


- Extremlåga räntan har drivit på utlåningen. Framöver när räntan normaliseras kommer sannolikt såväl bostadsmarknaden som utlåningen till hushållen att mattas av, säger Gunilla Nyström. 


Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, faller tillbaka något, från 28,4 procent till 28 procent.


Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 21,5 procent till 2 479 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, värdet på de ränterelaterade tillgångarna minskade med 5,8 procent till 2 584 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal och värdet på bostäder minskade med 1,6 procent till 3 660 miljarder kronor.  


SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 13,1 (13,7) procent.

Swdbank har 14,8 (14,8) procent,  Alecta har 9,7 (9,7) procent, Skandia har 9,8 (9,6) procent, Nordea har 8,8 (8,9) procent, AMF har 7,5 (7,5) procent, Handelsbanken har 8,2 (7,4) procent och Länsförsäkringar har 4,8 (4,8) procent.

 

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Gunilla Nyström, privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, 08-785 18 42


Presskontakt: Katja Margell, 070-745 91 38