2009-07-03 13:34

SEB:s obligationsemission övertecknad

- Intresset för emissionen var mycket stort. Det var den största orderbok som en sterlingemission av seniora obligationer haft hittills i år säger Anders Kvist, chef för Group Treasury.
 
Sterlingemissionen är en av flera större lån SEB emitterat sedan slutet av mars. Genom emissionerna säkerställs stabiliteten i SEB:s långsiktiga finansieringsbas och tryggar möjligheten att stödja bankens kunder under nuvarande ekonomiska klimat.
 
   
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
 För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 070-763 8501
Elisabeth Lennhede, Press & PR Officer, 08-763 9916, 070-763 9916