2009-03-24 08:00

SEB:s Företagarpanel: Småföretagen är pessimister - men håller emot i nedgången

Nära tre fjärdedelar (71procent) av företagen tror på lägre svensk tillväxt det kommande kvartalet och ju större företaget är, desto mer pessimistisk är man kring svensk ekonomis utveckling. Däremot är det bara 39 procent som tror att det egna företaget kommer att uppleva en svagare omsättning - 49 procent bland de medelstora (50-249 anställda). Som tidigare kvartal är det tjänsteföretagen som håller emot bäst, följt av handeln och med tillverkningsföretagen i den tuffaste sitsen.
 
Bland de 10 procent som gått starkt även under inledningen av 2009 så sticker tre orsaker ut: framgångsrika strategiska samarbeten, lyckade satsningar på nya produkter samt rätt rekryteringar.
 
- Mitt i alla dystra nyheter så är det intressant att titta på vad som är framgångsrecept i nedgång. Att strategiska samarbeten hamnar i topp bland framgångsfaktorer är spännande. Företag lever i en intimt kopplad nätverksekonomi, och de som hittar kreativa samarbeten kan därmed bli vinnare, säger Ingela Hemming, Företagarekonom på SEB.
 
15 procent av företagen i undersökningen har minskat antalet anställda det senaste kvartalet, nio procent har ökat. Bland de medelstora företagen syns konjunkturens slumpartade effekter tydligast. I gruppen med 50-249 anställda så är det 28 procent som har ökat antalet anställda, högre än för någon annan grupp - och 40 procent som tvingats skära ner, också det den högsta siffran. Bara 32 procent uppger "oförändrat" antal anställda - att jämföra med 75 procent i undersökningen i sin helhet.
 
Vart fjärde företag (27procent) uppger att man nu har "dålig" lönsamhet, dock är det ännu så länge bara 17 procent som uppger att den allmänna finansiella ställningen är dålig, och den siffran sjunker med storleken på företagen.
 
- För många företag handlar de kommande kvartalen om att hålla ut, behålla personal så långt det är möjligt och vara i bra skick när det vänder. Fortfarande uppger trots allt 41 procent av företagen att de planerar att växa framöver, vilket tyder på att de försöker se möjligheterna och försöker ta marknadsandelar i rådande konjunkturläge, säger Ingela Hemming. Mindre företag har ofta en fördel av att vara mer snabbfotade och lättare kunna anpassa verksamheten.
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 669 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes den 18 februari - 2 mars 2009.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se