2009-09-22 08:00

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Småföretagen ser vändning sista kvartalet 2009 - var femte anser att det redan vänt

Det är en markant förändring i svaren från landets småföretag. 41 procent spår högre tillväxt kommande kvartal, 53 procent oförändrad och sex procent lägre tillväxt. För kommande året bedömer hela 70 procent att tillväxten blir högre. Det innebär att en majoritet nu ser en vändning antingen i höst eller första halvåret 2010.
 
De företag som haft det tuffast under sommaren och inledningen på hösten är framför allt medelstora företag (50-249 anställda), där hela 40 procent uppger att den egna omsättningen utvecklats svagt senaste kvartalet, och 42 procent uppger att man minskat antalet anställda under Q2/Q3. I gengäld är de mer optimistiska inför slutet av året: nästan var tredje (29 procent) bedömer att man kommer att öka antalet anställda i Sverige under Q4.
 
- Känslan att den värsta delen av krisen är över växer sig starkare. Det är glädjande att så många företag nu börjar signalera att man planerar nyanställningar igen, säger Ingela Hemming, Företagarekonom på SEB.
 
Ser man till branschbakgrund så är det tydligt att tjänsteföretagen kommit mest lindrigt undan i denna kris. En majoritet (56 procent) av dem uppger att omsättningen det senaste kvartalet utvecklats normalt, 32 procent att det varit ett svagt kvartal. Bland handels-företagen är det 42 procent som uppger att Q2 var svagt, och hela 46 procent av tillverkningsföretagen. Det är också tillverkningsföretagen som dragit ner på antalet anställda i störst utsträckning (26 procent mot 9 procent av tjänsteföretagen) det senaste kvartalet. Det är fortfarande vart fjärde företag (27 procent) som uppger att man har "dålig" lönsamhet, dock bara 16 procent som uppger att den allmänna finansiella ställningen är dålig, och den siffran sjunker med storleken på företagen. 
 
- Andelen företag med svag finansiell ställning har legat stabilt runt 17 procent under året. Det är imponerade och tyder på att en överväldigande majoritet av småföretagarna varit bra på att hantera likviditet och kostnadsmassa. Det bör betyda att andelen företag som hamnar i obestånd nu borde börja sjunka, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 307 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning. Enkäten genomfördes den 7-9 september 2009.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, tel 070-7639916, elisabeth.lennhede@seb.se