2009-05-26 08:00

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: klart ökad framtidstro hos småföretagen

På frågan om vad man tror om utvecklingen av ekonomin i Sverige under det kommande året så har andelen som spår "högre tillväxt" ökat från 11 till 36 procent. De som tror på "oförändrad tillväxt" har ökat från 27 till 37 procent och de som tror på "lägre tillväxt" har minskat från 62 till 26 procent. På frågan om när man tror att vändningen kommer så leder "andra halvan 2009" med 33 procent, följt av "första halvan 2010" med 30 procent och "andra halvan 2010" med 21 procent. Sju procent anser att det redan har vänt och sex procent tror att det vänder först 2011.  
 
På frågan om hur det egna företagets omsättning utvecklats under det senaste kvartalet svarar 47 procent "normalt", 40 procent "svagt" och 12 procent "starkt", vilket är ganska stabilt jämfört med mätningen som genomfördes under första kvartalet. Tillverknings- och handelsföretagen har det väsentligen tyngre än tjänsteförtagen. Hela 57 procent av de tillverkande företagen anger att det senaste kvartalet varit "svagt".
 
- De små- och medelstora företagen har uppenbart redan märkt, eller tagit intryck av, de ljuspunkter som nu nämns i allt fler rapporter. Framför allt är signalen att fallet bromsat upp något, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom. Samtidigt är företagen fortsatt vaksamma och ser fortfarande en svagare konjunktur som det största hotet under det närmaste året.
 
14 procent av företagen i undersökningen har minskat antalet anställda det senaste kvartalet, tio procent har ökat, övriga har svarat att de har ett oförändrat antal anställda. Bland de medelstora företagen har varselvågen mattats av; andelen som avser att fortsätta minska kommande kvartal har sjunkit från 36 till 27 procent. Det mycket svaga första kvartalet har till viss del belastat företagens lönsamhet och finansiella ställning. Sett till hela gruppen är lönsamhetsläget oförändrat från Q1 - 27 procent "god", 45 procent "genomsnittlig", 28 procent "dålig" - men bland de medelstora företagen (50-249 anställda) har andelen som uppger "dålig lönsamhet" ökat från 29 till 35 procent.
 
På frågan om företagarna har kunnat se "några positiva effekter för företaget av konjunkturnedgången" så svarar 38 procent "nej" - men 18 procent anser det positivt att man fått se över sina kostnader, 18 procent att man kan ta marknadsandelar och sex procent att det är lättare att hitta arbetskraft.
 
- Signalerna så här långt är att småföretagen hittills klarat sig förhållandevis väl och att man inte bara ser problem i lågkonjunkturen, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 353 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning. Enkäten genomfördes den 7-11 maj 2009.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
 
Presskontakt: Katja Margell, tel: 070-745 91 38