2009-10-02 08:00

SEB:s Företagarpanel om klimatdebatten och miljöarbetet: Klimatdebatten övervägande positiv anser småföretagarna

SEB har undersökt miljö- och klimatarbetet i små och medelstora företag, och en viss ökning i engagemang kan skönjas. Totalt sett anser 30 procent att klimatdebatten påverkar det egna företaget positivt, medan bara sex procent anser att den har negativ påverkan. Andelen som ser risker för nya kostnader och pålagor, t ex för transporter är dock fortsatt ganska hög - 38 procent av handelsföretagen och 37 procent av tillverkningsföretagen ser en sådan risk.
 
Den nya mätningen jämförs nedan med en liknande mätning i samma målgrupp som gjordes våren 2007. Andelen företag som har miljöpolicy har ökat, framför allt bland de lite större: 71 procent av företagen med 10-49 anställda har en miljöpolicy, och 78 procent av företagen med 50-249 anställda.
 
-Man skulle kunna tro att miljöarbetet hamnat på undantag under lågkonjunkturen, men vi ser inga sådana tendenser. Miljö- och klimatengagemanget är här för att stanna, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Allt fler företag märker också av att kunderna ställer nya krav på produkter och tjänster med hänvisning till klimatfrågan. Bland företag med 10-49 anställda är det idag 34 procent som märker av det (+12 procent) och bland dem med 50-249 anställda så är det 38 procent (+5 procent). Drygt vart fjärde företag (27 procent) uppger att man samarbetar med sina kunder i miljöfrågor och 34 procent samarbetar i sin tur med sina leverantörer i miljöfrågor.
 
-Fortfarande ser nästan en femtedel av företagarna en ökad efterfrågan på företagets varor och tjänster som ett resultat av klimatdebatten. Det borde tala för att svenska företag som ligger i framkant gällande miljöanpassade produkter kan ta marknadsandelar även utomlands, säger Ingela Hemming.
 
De främsta drivkrafterna i arbetet med miljöfrågor är i tur och ordning: följa lagar och regleringar (21 procent), kunders önskemål (18 procent) följt av nya affärsmöjligheter (15 procent). De styrmedel man tror är mest effektiva för att minska företagens klimatpåverkan är subventioner och investeringsbidrag för grön teknik (40 procent), lagar och regleringar (19 procent) och miljöskatter (14 procent).
 
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 501 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes den 1 - 14 april 2009.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se