2009-12-08 08:00

SEB:s Företagarpanel om Internet som affärsredskap: Internet växer i betydelse för småföretagen - liberal hållning till sociala medier dominerar

De allra flesta använder fortfarande webben mest för marknadsföring och kontaktinformation, bara 7 procent har full funktionalitet med köp och betalning av företagets tjänster och produkter via nätet. Bland små handelsföretag har Internet öppnat en egen nisch: 21 procent har köp- och betalningsfunktioner, och av dem så är det vart tionde företag som får över 80 procent av sina intäkter från hemsidan.  Av dem som använder webbplatsen för att slutföra affärer spår 64 procent att intäkterna från nätet kommer att öka det närmaste året.
 
- Mätningen pekar på hög nätmognad, många företag har funnits på nätet i över ett decennium, och många nya småföretag har uppenbarligen startat som näthandelsföretag. Att så många anger Internet som viktigt för FoU pekar på hur kunskapsutbyte etablerat sig som en viktig drivkraft på nätet, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
De största farhågorna kring Internet är driftstörningar och säkerhetsintrång. Oron för hur medarbetarna använder nätet är marginell, bara 7 procent uppger det som "största farhåga". 52 procent instämmer i att användningen av Internet är "en tillgång i arbetet" och 24 procent uppger att det är "viktigt för medarbetarna att kunna hålla sig ajour".
 
Tre av fyra företag har inga restriktioner för sina anställdas Internetvanor, utan anser att sunt förnuft får styra. Denna siffra sjunker dock med storleken på företaget. Bland medelstora företag (50-249 anställda) är det bara 48 procent som tilltror det sunda förnuftet, 24 procent har "tydliga regler kring privat surfande" och 28 procent har regler som manar till "viss återhållsamhet".
 
- Svaren visar att företagarna är tämligen liberala i sin syn. De ser mer nytta än risker, även med sociala medier. Eftersom vår ekonomi alltmer utvecklas mot en global nätverksekonomi så är det nog en klok hållning, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 377 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning. Enkäten genomfördes den 6-9 oktober 2009.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
 
Se filmen där Ingela Hemming presenterar rapporten:
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, tel. 070-7639916, elisabeth.lennhede@seb.se