2009-04-27 08:00

SEB:s Företagarpanel: Globaliseringen ökar bland småföretagen

Utlandsinköp av råvaror, tjänster och arbetskraft kommer främst från Europa. Tyskland och Danmark ligger i topp. I frågan om försäljning till utlandet toppar våra nordiska grannländer. Norge leder - hela 62 procent av de företag som har utlandsaffärer säljer till Norge, följt av 51 procent till Danmark och 46 procent till Finland. Bland de 19 procent som har tillverkning eller offshoring så har Kina seglat upp som överlägset största marknad med 31 procent, följt av Baltikum (17 procent) och "övriga Västeuropa[1]" (12 procent).
 
- Trots farhågor om att krisen lett till protektionism och minskat utbyte så visar undersökningen att globaliseringen fortsätter, och det nedåt i storleken på företag. Internationellt utbyte leder till vinster i flera led och är här för att stanna, säger Ingela Hemming, Företagarekonom på SEB.
 
På frågan om varför företag valt att göra utlandsaffärer så toppar "nå nya marknader", följt av "vi såg nya affärsmöjligheter". Mer intressant är att logiken skiljer sig något för de mindre företagen. "För att vi har kontakter där" har varit avgörande för mer än vart tredje litet företag (0-9 anställda). Hela 42 procent av dem med 0 anställda uppger det som skäl. Samma sak gäller för varför man valt att lägga tillverkning utomlands; medan de största företagen uppger "billigare arbetskraft" så svarar de minsta "för att vi har kontakter där".
 
Hur har företagen kommit i kontakt med sina utländska kontakter? "Tidigare kontaktpersoner i utlandet" följt av "mässor" gäller för hela gruppen respondenter. Tittar man på de största företagen är mässor överlägset största kontaktytan (55 procent), men för de allra minsta har "Internet" varit viktigast, hela 59 procent anger det som kontaktyta.
 
- Företagande är en livsstil, framför allt för de verkligt små. Det påverkar också affärslogiken. Personliga relationer och erfarenheter kan väga lika tungt som affärsplaner inför ett beslut om att göra utlandsaffärer. Att förtroende är en nyckelfaktor bevisas också av det stora antalet affärskritiska beslut som baseras på kontakt via Internet, säger Ingela Hemming, SEB:s företagsekonom.
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 501 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes den 1 - 14 april 2009.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen


[1] Med "Övriga Västeuropa" avses här Västeuropa minus Tyskland, Danmark, Norge samt Finland som alla redovisas separat.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se