2009-10-26 08:00

SEB:s Företagarpanel: En allt mer flexibel arbetsmarknad växer fram för småföretag inom handels- och tjänstesektorerna

Små och medelstora handels- och tjänsteföretag (upp till 249 anställda) verkar i en flexiblare miljö, där man upplever det som relativt oproblematiskt att hitta kompetens, men också att säga upp personal. Man har även tagit över mer av ansvaret från arbetsmarknadens parter. Över hälften (52 respektive 57 procent) av handels- och tjänsteföretagen med anställda har helt individuell lönesättning på företaget, färre än var fjärde har kollektivavtal. Bland tillverkningsföretag är det omvänt: 49 procent av företagen som har anställda har kollektivavtal och 36 procent har individuella förhandlingar med de anställda.  Tillverkningsföretag upplever också att man drabbas hårdare av turordningsreglerna vid neddragningar.
 
Vid uppsägning har större företag generellt haft mer problem med konsekvenserna av LAS än de små, och tillverkningsföretag mer problem än handels- och tjänsteföretag. Hela 68 procent av de medelstora företagen som har anställda förhandlade om undantag vid uppsägningar, men drygt vart femte (22 procent) upplever ändå att turordningsreglerna medfört att man tvingats göra sig av med kompetens som man hade behövt ha kvar. Ju mindre företagen är, desto mindre problem. Bland företag med färre än 10 anställda har nästan vart fjärde (23 procent) använt sig av det undantag som gör det möjligt att säga upp någon som ej var bland de senast anställda.
 
- Den stora majoriteten företag upplever att arbetsmarknaden fungerar som den ska, men det är tydligt att handels- och tjänsteföretag har lättare än tillverkande företag att anpassa verksamheten efter konjunktur och efterfrågan, och att små företag har det lättare än stora, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Av de företag i undersökningen som nyanställt under de senaste sex månaderna så har det vanligaste sättet att hitta nya medarbetare varit genom egna nätverk, följt av spontanansökningar och med arbetsförmedlingen på tredje plats. Bemanningsföretag kommer på fjärde plats - men för medelstora företag så är de näst viktigaste källan till nya medarbetare.
 
- Svaren visar att eget engagemang i form av spontanansökningar fyller en stor funktion för arbetssökande, men också att bemanningsföretag gått om arbetsförmedlingen i betydelse bland de större företagen.  Också det ett tecken på att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och konkurrensutsatt, säger Ingela Hemming, SEB:s företagsekonom.
 
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 377 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning. Enkäten genomfördes den 6-9 oktober 2009.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, tel. 070-7639916, elisabeth.lennhede@seb.se