2009-05-20 07:30

SEB:s Finanschefsindex: Stabilisering i sikte - affärsklimatet fortsatt svagt men finanserna förbättras

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att situationen förbättrats något sedan den senaste mätningen i februari 2009. SEB:s Finanschefsindex får värdet 51 i maj, upp från 47 i februari.
 
SEB:s finanschefsenkät visar att endast en liten minoritet av finanscheferna bedömer affärsklimatet som gynnsamt.
 
- Fokuset på kostnadsbesparingar och personalnedskärningar har förstärkts ytterligare, både i Sverige och utomlands. Oron för en svagare konjunktur är också synlig i det faktum att efterfrågan alltjämt är det största orosmolnet för lönsamheten i år säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med Disa Hammar har sammanställt analysrapporten.
 
Företagens finansiella ställning har däremot stärkts enligt finanscheferna
 
- En ljusglimt är finanschefernas uppfattning om företagets finansiella ställning. Här ser vi en förskjutning mot ett mer gynnsamt läge då en klar majoritet av de svarande bedömer situationen som gynnsam eller mycket gynnsam. Bankernas utlåningsvilja har även förbättrats enligt finanscheferna, säger Hammar.
 
Andelen finanschefer som tror på personalnedskärningar har ökat ytterligare
 
- Närmare 68 procent av de svarande tror att deras företag kommer att minska antalet anställda i Sverige de kommande sex månaderna, en ökning från 58 procent jämfört med den senaste mätningen i februari 2009. Andelen finanschefer som tror på personalneddragningar utomlands har dock minskat marginellt och uppgår nu till 64 procent, vilket kan jämföras med 70 procent i februari.
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för trettonde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.
 
_____________________________________________________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Ebba Lindahl, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 08

Presskontakt: Katja Margell, tel. 070-745 91 38