2009-11-25 07:30

SEB:s Finanschefsindex: Optimismen växer bland finanscheferna- Efterfrågan i fokus 2010

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att situationen förbättrats sedan den senaste mätningen i augusti 2009. SEB:s Finanschefsindex får värdet 59 i november, upp från 54 i augusti. Senast index låg på denna nivå var i maj 2008.
 
SEB:s finanschefsenkät visar att finanscheferna är relativt mer neutrala i sin inställning till affärsklimatet.
  • En tydlig trend i undersökningen är att en ökande andel av finanscheferna anger volymökningar som den viktigaste drivkraften bakom lönsamhetsförbättringar nästa år. Även om kostnadsbesparingar också fortsätter att vara en viktig faktor kan detta resultat vara en indikation på att de största besparingsåtgärderna nu ligger bakom oss, säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med Disa Hammar har sammanställt analysrapporten.
Samtidigt är krisen ännu inte över för många företag
  • Drygt 40 procent av finanscheferna uppger att deras företag fortfarande befinner sig mitt i krisen. Detta resultat har inte ändrat sig i någon större utsträckning sedan vår mätning i augusti och pekar på att det kan komma att ta tid för företagen att återhämta sig helt trots den vändning som nu är tydlig i den globala ekonomin, säger Hammar.
Företagen ser högre priser nästa år
  • Prisutvecklingen på företagens egna produkter ses i en betydligt ljusare dager, vilket bådar gott för företagens resultat framöver. En majoritet tror visserligen på en fortsatt oförändrad prisbild, men hela 46 procent tror på prishöjningar de kommande sex månaderna, säger Lindahl.
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för femtonde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.
_____________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ebba Lindahl, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 08
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel. 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se