2009-02-25 07:15

SEB:s Finanschefsindex: Konjunkturoron förstärks ytterligare - Fortsatt fokus på kostnader och lägre investeringar

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att affärsklimatet hårdnat ytterligare sedan den senaste mätningen i november 2008. SEB:s Finanschefsindex får värdet 47 i februari, ner från 50 i november.
 
Enkäten visar att endast en liten minoritet av finanscheferna nu bedömer affärsklimatet som gynnsamt.
 
- Ett tecken på att affärsklimatet hårdnat är att fokus på kostnadsbesparingar och personalnedskärningar förstärks ytterligare, både i Sverige och utomlands. Detta är ett tecken på att vi går mot en period av lägre investeringar och tillväxt säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med Jonas Ranneby har sammanställt analysrapporten.
 
Företagens finansiella ställning har försvagats ytterligare enligt finanscheferna
 
- Även om högre räntekostnader inte rankas som det största orosmolnet av finanscheferna märker man av en ökad ovilja bland finansiella institutioner att låna ut pengar. Detta kan bidra till färre investeringar bland företagen vilket i sin tur kan komma att ytterligare tynga den ekonomiska tillväxten i Sverige, säger Ranneby.
 
Andelen finanschefer som tror på personalnedskärningar är fortsatt hög
 
- Närmare 60 procent av de svarande tror att deras företag kommer att minska antalet anställda i Sverige de kommande sex månaderna, i linje med vad som uppmättes i november 2008. Andelen finanschefer som tror på personal-neddragningar utomlands fortsätter samtidigt att öka och uppgår nu till 70 procent, vilket kan jämföras med 60 procent i november.
 
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som här publiceras för tolfte gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Undersökningen består av totalt 14 frågor som omfattar områden som affärsklimat, strategiska investeringar, sysselsättning, syn på valutor och räntor, finansiell styrka och utlåning bland finansiella institutioner. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.
_____________________________________________________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Ebba Lindahl, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 08
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-763 99 16