2009-09-23 08:00

SEB's China Financial Index: Uppåt i Kina - Nordeuropeiska företag tror på ökade vinster

I SEB:s China Financial Index, som vänder sig till runt 50 av de största nordiska och tyska företagens dotterbolag i Kina, visar att den lokala ledningen på företagen blir alltmer säkra på att den kinesiska ekonomin har vänt uppåt och tror att tillväxt-ökningen kommer att fortsätta öka på kort sikt. Indexet når 62 i september, upp från 53 i mars.
 
- Kinas massiva stimulanspaket har en uppenbar effekt på affärsutsikterna för svenska och andra nordeuropeiska företag i Kina. Oavsett vad man har för tilltro till officiell kinesisk statistik så visar vårt index att företagen ser ett betydligt starkare affärsklimat och ökade vinster i Kina, säger Fredrik Hähnel på SEB i Shanghai som är författare till rapporten.
 
- Exporten från Kina till USA och europeiska marknader har fallit drastiskt för de flesta företagen men den inhemska marknaden har stått emot bra och vägt upp mycket av exportfallet, säger Hähnel.
 
Kina ökar också i betydelse jämfört med andra marknader.
 
- Kinas ekonomi växte med 7.9 procent i tredje kvartalet och få ekonomer tror nu att Kina inte ska nå det officiella målet på 8 procent tillväxt för hela 2009. Samtidigt visar övriga stora marknader negativ tillväxt på helåret, vilket gör Kina mer attraktivt relativt sett, säger Hähnel.
 
Undersökningen visar också att inget företag planerar att minska närvaron i Kina. Tvärtom planerar redan hälften av företagen ytterligare rekryteringar. Investerings-planerna faller dock något sedan senaste undersökningen.
 
- Investeringsbeslut tas på företagens huvudkontor i Europa. Många företag har fortfarande en försiktig inställning till ytterligare utlandsinvesteringar och det tar troligen ett tag innan positiv marknadsinformation från den kinesiska marknaden leder till fler investeringsbeslut. Håller de positiva tongångarna i Kina i sig lär vi få se en ökning i investeringar under 2009, avslutar Hähnel.
 
Detta är den andra utgåvan av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som ges ut halvårsvis med syfte att återspegla förändringar i sentiment bland stora nordiska och tyska företag i Kina, samt att underlätta bedömningen av ekonomiska och finansiella trender i marknaden. Undersökningen består av totalt 11 frågor som täcker områden som affärsklimat, vinstförväntningar, investeringsplaner samt synen på valutor och räntor. Rapporten är tillgänglig på: www.sebgroup.com\press.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Hähnel, Kundansvarig på SEB i Kina, +86 138 1680 99 77
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se