2009-03-20 07:30

SEB:s China Financial Index: Lägre omsättning och vinst i Kina - men nordeuropeiska företag fortsätter att investera

Den kinesiska ekonomin, som i genomsnitt har vuxit över 10 procent de senaste tre åren, sjönk till 6,8 procent under fjärde kvartalet jämfört med ett år tidigare och den totala exporten från Kina minskade med 25,7 procent i februari jämfört med förra året.
 
- Den globala ekonomiska krisen påverkar framtidsperspektiven för skandinaviska och tyska företag i Kina. Sjunkande export i kombination med avtagande inhemsk efterfrågan gör företagen negativa på kort sikt, säger Fredrik Hähnel, Kundansvarig på SEB i Kina.

Men nedskärningar är inte på dagordningen. Tvärtom planerar så många som två tredjedelar av företagen att investera ytterligare i Kina, vilket indikerar förväntningar om att den kinesiska ekonomin kommer att återhämta sig på medellång sikt.

- Eftersom utsikterna i andra stora ekonomier är betydligt dystrare har inte den globala krisen ändrat företagens uppfattning om Kina som en attraktiv investeringsmarknad, relativt sett. När Europa, USA och Japan går in i negativ tillväxt under, kan Kina mycket väl vara den enda stora marknad som har positiv tillväxt under 2009, fortsätter Hähnel

Anställningsplanerna visar samma sak. De flesta företag planerar inga förändringar i antalet anställda och antalet företag som planerar uppsägningar är lika med antalet som planerar att rekrytera mer personal, enligt undersökningen.
 
- Företagen står fast vid sina långsiktiga strategier och ser Kina både som en bas för billig tillverkning och en stor tillväxtmarknad, konstaterar Hähnel.

Så många som 73 procent av respondenterna ser vikande kundefterfrågan som det största orosmolnet i Kina de kommande 6 månaderna. Andra viktiga frågor är konkurrensen och kundernas betalningsförmåga.


Detta är det första publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som kommer att publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan Nordeuropa och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen omfattar totalt 11 frågor och rör områden som t.ex. affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Hähnel, Kundansvarig på SEB i Kina, +86 138 1680 99 77
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se