2009-04-06 10:38

SEB:s Boprisindikator vänder nedåt

Boprisindikatorn steg kraftigt under perioden januari till mars i år. Men nu i april har hushållens syn på bostadsmarknaden åter blivit mer pessimistisk. 36 procent av hushållen spår nu att bostadspriserna ska falla det kommande året, mot 33 procent i mars. 29 procent tror på stigande priser, mot 31 procent i mars. En stor andel, 29 procent, tror på stillastående priser, mot 30 procent i mars.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i aprilmätningen på minus 7, en nedgång med 5 enheter sedan förra månaden.
 
- Synen på bostadsmarknaden balanserar mellan hopp (låga räntor) och förtvivlan (högre arbetslöshet). Hotet från högre arbetslöshet börjar nu väga tyngre för hushållen än de positiva effekterna av låga räntor. Sannolikt räknar hushållen också med att hög arbetslöshet kan vara under en längre period än det låga ränteläget, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Fler hushåll planerar binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar tolv procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet fler än förra månaden.
 
- Under våren har successivt fler hushåll svarat att de planerar att binda räntan. Sannolikt inväntar nu en del hushåll Riksbankens nästa räntebeslut för att se vilka effekter ännu en sänkning kan få på de bundna räntorna, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,5 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,49 procent, att jämföra med 1,34 procent förra månaden.
 
- Marknaden och prognosmakare räknar med att Riksbanken i april sänker reporäntan till en nivå nära noll procent. I den mån hushållen tagit in denna information litar man i vart fall inte på att en så låg räntenivå varar under någon längre period, säger Gunilla Nyström.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1002 intervjuer, genomfördes under perioden den 25 mars till den 2 april 2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16