2009-01-12 10:00

SEB:s Boprisindikator repar sig något

SEB:s Boprisindikator vänder nu uppåt efter att ha fallit under en längre period. 62 procent av hushållen spår att bostadspriserna ska falla det kommande året, mot 73 procent i december. 13 procent spår stigande priser, mot 11 procent i december.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på minus 49, en uppgång med 13 enheter sedan förra månaden.
 
- Hushållen fortsätter att räkna med fallande bostadspriser. Men den kraftiga räntenedgången på senare tid ligger sannolikt bakom att synen på bostadsmarknaden blivit något ljusare, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Fler hushåll planerar binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är fyra procentenheter fler än förra månaden.

- Efter den senaste tidens räntenedgångar anser uppenbarligen fler hushåll att de bundna räntorna kommit ner på attraktiva nivåer, säger Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,05 procent.
 
- Hushållen litar på Riksbankens prognos att reporäntan kommer att ligga kvar på två procent under året, trots att många bedömare prognostiserar ytterligare räntesänkningar, säger Gunilla Nyström.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1002 intervjuer, genomfördes under perioden den 2 till 8 januari 2009.
 
______________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77