2009-05-11 10:00

SEB:s Boprisindikator oväntat positiv

Av tillfrågade hushåll svarar nu 38 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året att jämföra med 29 procent i april. 25 procent av hushållen spår fallande bostadspriser mot 36 procent i april. En stor andel, 31 procent, tror på stillastående priser, mot 29 procent i april.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 13, en uppgång med 20 enheter sedan förra månaden. Det är första gången sedan juli 2008 som Boprisindikatorn ligger på plus.
  • Det är uppenbart att Riksbankens senaste räntesänkning höjt bostadshumöret hos de svenska hushållen. På marginalen kan även den senaste tidens börsuppgång ha haft en positiv påverkan. En del hushåll kanske ser börsuppgången som ett tecken på att det snart är över med krisen. Sannolikt underskattar man risken för arbetslöshet, som ju ofta kommer sent i konjunkturnedgången, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
Färre hushåll planerar binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar nio procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är tre procentenheter färre än förra månaden.
  • Hushållen tror på Riksbankens prognos om låg reporänta under en längre period och väljer i stor utsträckning att behålla kort boränta (rörligt/tremånaders) på sina lån, säger Gunilla Nyström.
Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,91 procent, att jämföra med 1,49 procent förra månaden.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1002 intervjuer, genomfördes under perioden den 29 april till den 6 maj 2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16