2009-09-07 10:00

SEB:s Boprisindikator ökar kraftigt - en majoritet tror på stigande bostadspriser

Av tillfrågade hushåll svarar 53 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 41 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar till 13 procent, mot 19 procent förra månaden.
 
Andelen som tror på stillastående priser faller något, från 34 procent till 29 procent.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i septembermätningen på 40, en uppgång med 18 enheter sedan förra månaden.
 
Boprisindikatorn ligger nu på samma nivå som för två år sedan.
 
- Extremt låg ränta, stigande börs och något ljusare konjunkturutsikter har fått hushållen at se allt mer positivt på bostadsmarknaden. Eftersom majoriteten av bolåntagare väljer kort boränta slår Riksbankens räntesänkningar direkt och ger mer pengar i plånböckerna, något som sannolikt bidrar till att höja bostadshumöret. Dessutom är det, trots fortsatt stigande arbetslöshet, ganska få som oroar sig för att någon i hushållet ska bli av med jobbet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
- När fler än hälften tror på prisuppgång och bara 13 procent på prisfall känns den befarade sättningen på bostadsmarknaden åtminstone för tillfället undanröjd.
 
Färre hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är 3 procentenheter färre än förra månaden.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,85 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,85 procent, att jämföra med 0,82 procent förra månaden.
 
Enkäten genomfördes före offentliggörandet av Riksbankens räntebeslut den 3 september.
 
- Hushållen litar visserligen inte på att Riksbanken håller kvar reporäntan på 0,25 procent ett år till, men tror ändå på en reporänta på under en procent. Det är sannolikt förklaringen till att så få tänker binda, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1000 intervjuer, genomfördes under perioden den 26 augusti till den 2 september 2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se