2009-12-07 10:00

SEB:s Boprisindikator - Hushållens syn på bostadsmarknaden mindre optimistisk

Av tillfrågade hushåll svarar 53 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 57 procent förra månaden. Andelen hushåll som tror på fallande priser ligger på 17 procent, att jämföra med 16 procent förra månaden.
 
Andelen som tror på stillastående priser stiger från 20 procent till 24 procent.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i decembermätningen på 36, en nedgång med 5 enheter sedan förra månaden.
 
Boprisindikatorn toppade sommaren 2007 på 65 och bottnade i slutet av 2008 på minus 62.
 
-  Att Boprisindikatorn nu faller något talar för att den snabba uppgång vi sett i bostadspriser det senaste halvåret kommer att mattas av framöver. Samtidigt har hushållen sannolikt tagit intryck av den senaste tidens debatt kring ohållbart stigande hushållsutlåning och bostadspriser till följd av dagens exceptionellt låga ränteläge. Hushållen förbereder sig nu för högre räntekostnader i takt med att svensk ekonomi utvecklas mer normalt, säger Erica Blomgren ränteanalytiker på SEB.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på ungefär 1,0 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,99 procent att jämföra med 0,93 procent förra månaden.
 
Fortfarande få hushåll som planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är 1 enhet färre än förra månaden.
 
-  Hushållen räknar med att reporäntan förblir låg under det kommande året. Då är det ingen brådska att binda räntan, utan hushållen planerar att behålla den nuvarande andelen tremånaders/rörlig ränta i låneportföljen, säger Erica Blomgren.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden den 25 november till den 2 december 2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Erica Blomgren, ränteanalytiker på SEB: 08-506 23029, 073-983 30 29
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se