2009-11-09 10:00

SEB:s Boprisindikator - Hushållens syn på bostadsmarknaden marginellt svalare

Av tillfrågade hushåll svarar 57 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 55 procent förra månaden. Andelen hushåll som tror på fallande priser ligger på 16 procent, att jämföra med 13 procent förra månaden.
 
Andelen som tror på stillastående priser faller från 27 procent till 20 procent.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i novembermätningen på 41, en nedgång med 1 enhet sedan förra månaden.
 
Boprisindikatorn toppade sommaren 2007 på 65 och bottnade i slutet av 2008 på minus 62.
 
- Att Boprisindikatorn nu planar ut och faktiskt faller marginellt är positivt och talar för att vi kan få se en lugnare bostadsprisutveckling framöver. Hushållen börjar sannolikt inse att dagens ränteläge är anpassat för ett krisläge och att en återgång mot mer normal ekonomisk utveckling i svensk ekonomi också kommer att leda till högre räntor och därmed högre boendekostnader, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på drygt 0,9 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,93 procent att jämföra med 0,9 procent förra månaden.
 
Fortfarande få hushåll som planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är 2 enheter fler än förra månaden.
 
- Hushållen räknar med fortsatt låg reporänta åtminstone det kommande året. Då är det rationellt att behålla den nuvarande andelen tremånaders/rörlig ränta i låneportföljen, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden den 28 oktober till den 4 november 2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se