2009-02-09 10:18

SEB:s Boprisindikator fortsätter uppåt

SEB:s Boprisindikator vände uppåt förra månaden och trenden fortsätter. 44 procent av hushållen spår nu att bostadspriserna ska falla det kommande året, mot 62 procent i januari och 73 procent i december. 21 procent spår stigande priser, mot 13 procent i januari och 11 procent i december.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i februarimätningen på minus 23, en uppgång med 26 enheter sedan förra månaden.
 
- Hushållen ser inte riktigt lika dystert på bostadsmarknaden som tidigare. Förklaringen kan vara att många upplever att privatekonomin blivit bättre. Efter förra årets dramatik med fallande börskurser och kraftigt stigande kostnader för räntor och bensin har många hushåll nu betydligt mer pengar i plånböckerna. De korta boräntorna har halverats sedan toppnoteringen i höstas och bensinpriset har fallit tillbaka samtidigt som skatten sänkts för löntagare, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
- Risken är stor att synen på bostadsmarknaden åter blir mörkare när arbetslösheten väntas stiga kraftigt under 2009.
 
Fler hushåll planerar binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar nio procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter fler än förra månaden.

- Sannolikt försöker vissa hushåll vänta in rätt tidpunkt för att binda innan de bundna boräntorna tydligt vänder uppåt igen, säger Gunilla Nyström.


Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,02 procent, ungefär samma nivå som förra månaden.
 
- Det är förvånande att hushållen fortsätter att hålla fast vid den ränteprognos som Riksbanken lämnade före jul, trots att såväl räntemarknaden som prognosmakare räknar med ytterligare ett par räntesänkningar, säger Gunilla Nyström.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1000 intervjuer, genomfördes under perioden den 28 januari till den 4 februari 2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
 
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16