2009-06-08 10:00

SEB:s Boprisindikator fortsätter upp

Av tillfrågade hushåll svarar nu 41 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året att jämföra med 38 procent i april. 23 procent av hushållen spår fallande bostadspriser mot 25 procent i april. En stor andel, 30 procent, tror på stillastående priser, vilket är ungefär samma andel som de senaste månaderna.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 18, en uppgång med 5 enheter sedan förra månaden. Efter att bottnat på minus 62 i december 2008 är Boprisindikatorn nu uppe på ungefär samma nivå som för ett år sedan.
 
- Jobben och räntan väger tyngst när hushållen uppskattar utvecklingen på bostadsmarknaden. Än så länge dominerar det låga ränteläget och stärker hushållens optimism om bostadspriserna. Framöver är risken stor att ökande arbetslöshet kommer att få större betydelse och åter göra hushållen mer pessimistiska om bostadsprisutvecklingen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Färre hushåll planerar binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar elva procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter fler än förra månaden.
 
- Hushållen räknar med fortsatt låg reporänta och de allra flesta tänker därför inte minska andelen kort boränta (tremånaders/rörligt) på sina bolån, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på drygt 1 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,17 procent, att jämföra med 0,91 procent förra månaden.
 
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1002 intervjuer, genomfördes under perioden den 27 maj till den 3 juni 2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16