2009-08-10 10:00

SEB:s Boprisindikator fortsätter upp

Av tillfrågade hushåll svarar 41 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året. Det är samma andel som i både juni och juli. Andelen som tror på fallande priser minskar till 19 procent, att jämföra med 22 procent i juli och 23 procent i juni.
 
En stor andel, 34 procent, tror på stillastående bostadspriser. Det är två procentenheter fler än förra månaden.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i augustimätningen på 22, en uppgång med tre enheter sedan förra månaden.
 
- Det extremt låga ränteläget fortsätter att stärka hushållens förtroende för bostadsmarknaden. Börsuppgången och en spirande tro att krisen snart är över bidrar sannolikt också, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Fler hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar åtta procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är fyra procentenheter fler än förra månaden.
 
- Signaler om att ekonomin så småningom vänder upp får fler hushåll att börja fundera på att binda mer av lånen, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 0,8 procent om ett år.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,82 procent, att jämföra med 1,04 procent förra månaden.
 
- Hushållen litar på att reporäntan ligger kvar under en procent om ett år. Det bidrar sannolikt till att så pass få tror på fallande bostadspriser, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes den 29 juli till den 5 augusti 2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16