2009-03-09 10:00

SEB:s Boprisindikator fortsätter kraftigt uppåt

För tredje månaden i följd ser hushållen allt mindre dystert på bostadsprisutvecklingen. 33 procent av hushållen spår nu att bostadspriserna ska falla det kommande året, mot 44 procent i februari, 62 procent i januari och 73 procent i december. 31 procent tror på stigande priser, mot 21 procent i februari, 13 procent i januari och 11 procent i december. En stor andel, 30 procent, tror på stillastående priser.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i marsmätningen på minus 2, en uppgång med 21 enheter sedan förra månaden.
  • Hushållens syn på bostadsmarknaden speglar hur jämnt det väger mellan de starka motstridiga krafter som påverkar bostadsmarknaden just nu. Extremlåg ränta ligger i den positiva vågskålen. I den negativa ligger risken att förlora jobbet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
  • Ytterligare sänkningar från Riksbanken i april kan få optimismen att väga över en tid. Längre fram kan kraftigt stigande arbetslöshet få hushållen att åter se mer dystert på bostadsprisutvecklingen.
 
Fler hushåll planerar binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar elva procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter fler än förra månaden.
  • Många hushåll pressades hårt av höga räntor under förra året och vill inte utsätta sig för risken att hamna i samma situation. Därför planerar de sannolikt att välja längre löptider på delar av lånen innan de bundna boräntorna vänder upp, säger Gunilla Nyström.
 
 Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,3 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,34 procent, att jämföra med 2,02 procent förra månaden.
  • Hushållen vågar inte tro på att de extremt svaga konjunkturutsikterna inför det kommande året ska få Riksbanken att sänka räntan ner mot noll procent, säger Gunilla Nyström.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1001 intervjuer, genomfördes under perioden den 25 februari till den 3 mars 2009.
 
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16