2009-10-12 10:00

SEB:s Boprisindikator fortsätter att stärkas - en majoritet tror på stigande bostadspriser

Av tillfrågade hushåll svarar 55 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 53 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på 13 procent.
 
Andelen som tror på stillastående priser faller något, från 29 procent till 27 procent.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i oktobermätningen på 42, en uppgång med 2 enheter sedan förra månaden.
 
Boprisindikatorn toppade sommaren 2007 på 65 och bottnade i slutet av 2008 på minus 62, för att därefter stiga till dagens nivå på 42.
 
- De mycket kraftiga räntesänkningarna har successivt fått hushållens förtroende för bostadsmarknaden att återvända. Oron för stigande arbetslöshet har åtminstone så här långt vägt lättare för hushållen än glädjen över den extremlåga räntan. Hushållens optimistiska uppfattning om bostadspriserna präglas också av en tro på att reporäntan om ett år fortfarande ligger under en procent, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,9 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,9 procent, att jämföra med 0,85 procent förra månaden.
 
Få hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är lika stor andel som förra månaden.
 
- Med tanke på att hushållen räknar med att den korta boräntan (tremånaders/rörligt) blir kvar på en låg nivå ett bra tag till och att exempelvis femårsräntan i dagsläget ligger i princip tre procentenheter högre än tremånadersräntan är det rationellt av hushållen att inte vilja binda mer, säger Gunilla Nyström.
 
- Samtidigt är det viktigt för hushåll som har stor andel kort boränta på lånen att förbereda sig på att räntorna inom ett par år kommer att ligga mycket högre än idag. Mitt råd är att passa på att spara till en räntebuffert nu när boendekostnaderna är så låga.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1000 intervjuer, genomfördes under perioden den 30 september till 7 oktober2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16