2009-02-20 13:15

SEB:s årsredovisning på nätet

Även rapporten avseende Capital Adequacy and Risk Management (Pelare 3) i enlighet med kapitaltäckningsdirektivet finns på www.sebgroup.com och kompletterar informationen i SEB:s årsredovisning.
 
Den förkortade versionen, årsöversikten, finns tillgänglig på hemsidan onsdagen den 25 februari.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Annika Halldin, Financial Information Officer, 08-763 85 60, 070-379 00 60