2009-01-15 12:07

SEB vinnare på fondmarknaden för tredje året i rad

- Det är fantastiskt roligt och vi är väldigt stolta över att SEB för tredje året i rad är marknadsledande avseende nettoförsäljningen av fonder, säger Tove Bångstad, fondchef på SEB. Det handlar om att vara ett bra alternativ för kunden i såväl uppgång som nedgång. Nyckel till framgången är enligt Tove SEB:s breda distributionsnät, fokus på rådgivning och ett attraktivt fondutbud.
 
Det är framförallt utbudet av alternativa fonder som SEB Asset Selection och SEB Räntehedge Alpha som attraherat mest volymer under året men även korta räntefonder har varit populära.
  
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Tove Bångstad, fondchef på SEB, 0702 - 74 38 41
Presskontakt, Lena Bivner, 0703 - 93 85 77