2009-02-27 15:18

SEB välkomnar samarbetet mellan Sveriges och Estlands centralbanker

Under tio år, sedan förvärvet av SEB:s dotterbolag i Estland, har SEB sett till att vår lokala estniska bank, AS SEB Pank, haft de finansiella resurser som har krävts för att konstruktivt bidra till utvecklingen av den estniska ekonomin genom utlåning till företag och hushåll. Vi ser idag en fortsatt långsiktig utvecklingspotential i Estland som är en av SEB:s hemmamarknader och avser att, genom vår dotterbank AS SEB Pank, fortsätta att tillhandhålla krediter till våra kunder, både i den lokala valutan kroon och, i förekommande fall, i euro.
 
  
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Katja Margell, chef externinformation, tel. 070-745 91 38